Указатель содержит сведения о публикациях научных трудов и литературных произведений М.М.Красикова и литературу о его жизненном и творчесмком пути.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКАКраєзнавці Слобожанщини

МИХАЙЛО КРАСИКОВ – ВЧЕНИЙ, КРАЄЗНАВЕЦЬ, ПОЕТ

Біобібліографічний покажчик

Харків 2008

УДК 821.161.2–05(01)
ББК 83.3(4УКР=УКР)–8я1
М 69

Михайло Красиков – вчений, краєзнавець, поет [Текст] : біо-бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад. : Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик]. – Х., 2008. – 103 с.

Покажчик містить відомості про публікації творів і праць М. Красикова та літературу про його життєвий і творчий шлях.
Посібник адресовано літературознавцям, філологам, етнологам, фольк-лористам, культурологам, краєзнавцям, викладачам і студентам.

Укладачі: Тетяна Олексіївна Сосновська
Валентина Олександрівна Ярошик

Науковий редактор І.Я. Лосієвський, д-р філол. наук, професор

© Харківська державна наукова
бібліотека ім. В.Г. Короленка, 2008

ВІД УКЛАДАЧІВ

Видання, підготовлене до 50-річчя від дня народження вченого-філолога, дослідника Слобожанщини, поета Михайла Красикова, продовжує серію бібліографічних покажчиків «Краєзнавці Слобо-жанщини».
У посібнику широко представлені здобутки наукової і творчої діяльності М. Красикова, матеріали про життєвий шлях митця, оцінки його діяльності. Зібрані відомості про його праці, що вийшли друком окремими виданнями, опубліковані у періодиці чи у збірках. До покажчика включено також матеріали з малотиражної преси, які мають побіжні згадки про нього, посилання на його творчість, або присвячені вченому.
Матеріали, що були знайдені по закінченні відбору літератури, вміщено у «Додаток».
Хронологічні рамки видання охоплюють 1981–2008 рр.
Бібліографічний опис документів здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Поряд з бібліографічними описами друкованих документів наведено, за наявності, описи їхніх електронних аналогів. У разі необхідності бібліографічні описи супроводжуються стислими анотаціями.
У посібнику застосовано систему посилань.
Матеріал розташовано за тематико-хронологічним принципом. Документи, не перевірені de visu, позначені астериском (*).
Допоміжний апарат видання складається з хронології життя та діяльності М. Красикова, статті про нього та з іменного покажчика.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:
61003 Харків, пров. Короленка, 18.
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка,
відділ україніки,
або електронною поштою
ukr@korolenko.kharkov.com.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Метки:

Один комментарий к материалу “М.М.Красиков: Библиографический указатель”

  1. ivan пишет:

    З усього прочитаного тут з-під пера «гаспадіна Красікава» можу сказати, що йому немає місця на землі. Воно Україну не просто знеажає, а ненавидить лютою і сліпою злобою, що красномовно свідчить про його рабське походження й підлабузницьку натуру. До того ж, йому бракне елементарної освіченості, не кажучи вже про ученість.З цього приводу в одній сучасній російській пісні співається так: «Шла бы ты домой, Пенелопа!…» Та й те сказати, російське відділення філфаку Харківського університету імені М.Горького — не така вже й грунтовна школа на чолі з Фінкелем та іже з усякими комсомольськими міхільовим. Так що, гаспадін Красікав, беріть свою скрипочку й грайте на барабані десь під Тулою чи Калугою. А краще — в
    Сибіру! На Колимі. Бувай здоров, Свиното! Без найменшої поваги Ihc bin.

Оставьте комментарий


Свежие записи

Свежие комментарии

Облако меток